Skip to main content

Forfatter: Claus Nielsen

Sådan motiverer du dit hybridteam

I dag arbejder du og dine medarbejdere overalt – på kontoret, derhjemme og på farten. Se her, hvordan du guider og motiverer dit team i et hybrid arbejdsmiljø.

Gode aftaler giver gode medarbejdere

Det hybride arbejdsliv er kendetegnet ved arbejde, der er uafhængigt af tid og sted. Men hvordan håndterer du det som leder? Skal dine medarbejdere selv bestemme deres arbejdsplads og arbejdstid, eller skal det ske i samråd med dig og resten af ledelsen? Den, der laver ordentlige aftaler om dette, undgår misforståelser.

Klar kommunikation

Det er ikke et problem, at du ikke længere ser dine medarbejdere personligt hele tiden. Nogle gange arbejder du hjemmefra, mens nogle af dine medarbejdere tager på kontoret, og andre gange sidder du selv på kontoret, mens der er masser af plads til at manøvrere i flexrummene. Men det er vigtigt med klar kommunikation. Her er nogle punkter, du skal huske på:

  • Kommuniker effektivt og proaktivt.
    Forklar, hvorfor du gør noget på en bestemt måde. På den måde undgår du, at medarbejderne bliver irriterede, fordi de ikke forstår logikken bag beslutningen.
  • Vælg den bedste kommunikationsmetode.
    Hvad ønsker du at kommunikere? Enkle ting kan kommunikeres via e-mail. Ved sværere ting, som kræver lidt flere forklaringer, kan det være bedst at kommunikere via et videomøde. På den måde kan du se dine medarbejderes reaktioner og tage dig tid til at opklare eventuelle misforståelser.
  • Giv værdifuld feedback.
    Feedback er kun værdifuld, hvis den hjælper dine medarbejdere. Derfor skal du forklare din feedback og vende noget negativt til noget positivt. På den måde vil dine kolleger forstå feedbacken bedre, og du vil hjælpe dem med at arbejde effektivt med den.

Gensidig tillid er vigtig

Det hybride arbejdsliv er baseret på gensidig tillid. En gammeldags, kontrollerende arbejdskultur går ikke hånd i hånd med denne fleksible måde at arbejde på. Hvis du vil fremme den gensidige tillid i din organisation, er det ikke kun vigtigt at lave gode aftaler. At sætte tid af til medarbejderne er også en del af løsningen. Det kan gøres via et ugentligt videoopkald, hvor du spørger, hvordan det går, og måler eventuelle problemer eller bekymringer.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du får succes med hybridarbejde, så download vores gratis guide.

En ansvarlig og retfærdig virksomhed

I sin nyligt offentliggjorte bæredygtighedsrapport for 2022 bekræftede HP sin forpligtelse til at blive en mere bæredygtig og retfærdig virksomhed. HP har altid været en virksomhed, der stræber efter innovativ ekspertise og socialt ansvar. De tror på, at ved at kombinere deres teknologiske ekspertise med gode værdier, kan de gøre en positiv forskel i verden. I modsætning til de skeptikere, der sætter spørgsmålstegn ved værdien af en solid ESG-strategi (Environmental, Social & Corporate Governance), anerkender HP, at deres fortsatte succes afhænger af de samfund, de påvirker.

På grund af denne grundlæggende overbevisning er bæredygtighed ikke et separat initiativ hos HP, men en integreret del af, hvordan virksomheden fungerer. Det påvirker alt fra produktudvikling, fremstilling og distribution, tjenester og løsninger, der tilpasser sig kundernes behov, til virksomhedens investering i menneskeligt potentiale.

I løbet af det seneste år er det blevet klart, at en bæredygtig tilgang til at drive forretning er det rigtige valg, både for planeten og for virksomhedens bundlinje. I 2022 anerkendte Corporate Knights, at over 60 % af HP’s omsætning opfyldte deres standard for bæredygtig omsætning, hvilket viser, at kunderne i stigende grad foretrækker produkter og tjenester med reduceret miljøpåvirkning, hvilket igen hjælper dem med at nå deres mål for bæredygtighed.

James McCall, direktør for bæredygtighed hos HP, understreger behovet for øjeblikkelig og effektiv handling for at tackle klimaforandringerne. Selvom målet om netto-nuludledning i 2040 er prisværdigt, anerkender HP, at klimakrisen haster, og at den har vidtrækkende konsekvenser for samfund over hele verden. Derfor har virksomheden forpligtet sig til at reducere sine samlede udledninger i værdikæden med 50% inden 2030. HP’s forpligtelse til en cirkulær økonomi er lige så beslutsom og lover, at 75% af både produkter og emballage vil komme fra cirkulære ressourcer inden 2030.

Virksomhedens utrættelige indsats inden for genbrug har givet imponerende resultater, eksemplificeret ved genbrug af over 1 milliard blæk- og tonerpatroner. Mere end 90 procent af råmaterialerne bliver genbrugt i nye patroner eller doneret til andre industrier for at støtte udviklingen af innovative produkter. McCall understreger nødvendigheden af at omfavne en mere cirkulær økonomi, især i en verden, der kæmper med stigende ressourceknaphed.

Desuden fortsætter HP sin mission med at bekæmpe afskovning. Uanset om det er HP’s eget papir, som allerede er 100% ansvarligt indkøbt og tredjepartscertificeret, eller det papir, som kunderne bruger i HP’s printere, arbejder virksomheden på at modvirke afskovning fuldstændigt. Inden 2030 sigter HP mod at opnå en bemærkelsesværdig præstation ved at være skovpositiv – at sikre, at deres handlinger inden for papir bidrager til bevarelse og genopretning af skove.

HP fortsætter også sin kamp mod afskovning. Uanset om det er HP’s eget papir, som er 100% certificeret af uafhængige tredjeparter til at komme fra bæredygtige kilder, eller andet papir, som kunderne vælger at bruge i HP-printere, sigter virksomheden mod at plante mere skov, end den printer, inden 2030.

Forbindelsen mellem klimaforandringer og samfundsmæssige konsekvenser bliver stadig tydeligere. McCall forklarer: “Uanset om det er vores bestræbelser på at give medarbejderne mulighed for at deltage i bæredygtighedsprojekter, vores interne mangfoldigheds- og inklusionsprogrammer, vores samfundsprogrammer eller simpelthen klimaet – grunden til, at vi forsøger at redde planeten, er på grund af menneskene på den. Derfor er det vigtigt at holde mennesker i centrum for vores programmer for at forme den vision, vi ønsker at se, og den form for lederskab, vi ønsker at tage i branchen.”

Det er derfor, at beskyttelse af planeten og styrkelse af menneskene på den skal gå hånd i hånd.

I USA identificerede 46% af HP’s nyansatte i 2022 sig selv som etniske eller racemæssige minoriteter. HP mener, at det at hjælpe mennesker med at nå deres fulde potentiale og samtidig beskytte menneskerettighederne i forsyningskæden kan være med til at opbygge stærkere nabolag, samfund og økonomier. I hjertet af denne empowerment ligger behovet for at bygge bro over den digitale kløft. Mens den udviklede verden har travlt med at eksperimentere med generativ AI, øges risikoen for at lade milliarder af mennesker i stikken. Det er derfor, HP arbejder på at øge adgangen til teknologi og samtidig skabe kurser, læseplaner og partnerskaber, der styrker underforsynede samfund. Indtil videre har virksomheden muliggjort digital lighed for 21 millioner mennesker. Det er en firedobling siden 2021, mens målet er 150 millioner inden 2030.

Som nævnt i vores artikel om klimavenlige skoleartikler gennemførte HP for nylig en global undersøgelse blandt forældre i Indien, Mexico, Singapore, Storbritannien og USA for at finde ud af, hvordan de har det med klimaforandringer, og hvordan disse tanker påvirker deres forbrug. Undersøgelsen viste, at 91% af forældrene er bekymrede over klimakrisen – bekymringer, der ændrer deres liv og købsvaner. Mere end halvdelen (53 %) siger, at det har påvirket deres syn på at få flere børn. Desuden sagde 43% af de adspurgte, at en virksomheds miljøprofil var vigtig, når de overvejede en ny potentiel arbejdsgiver.

Ifølge undersøgelsen foretrækker flere forældre virksomheder, der aktivt bekæmper klimaforandringer. Bæredygtighed vejer tungt for næsten to tredjedele (64 %) af forældrene, når det kommer til produktvalg, mens 60 % understreger vigtigheden af bæredygtig praksis i de virksomheder, de støtter. Disse tendenser fortsætter, selv om de fleste forældre (84 %) oplever stigende leveomkostninger, og over halvdelen (57%) mener, at det vil tage tid at ændre vaner til mere miljøvenlige praksisser.

Mens forældrene gør deres egen indsats privat, anerkender de fleste også vigtigheden af virksomhedernes ansvar. Halvdelen af forældrene (51%) mener, at virksomhederne har et stort ansvar for at gøre en indsats for klimaet, og det er en del flere end den procentdel af forældrene (36 %), der tillægger kunderne det samme ansvar.

Undersøgelsen peger tydeligt på nødvendigheden af at investere i mere bæredygtig forretningspraksis, ikke kun fordi det er i overensstemmelse med etiske principper, men også fordi det fremmer opbygningen af livslange kunderelationer. I betragtning af undersøgelsens betydning fremhæver McCall dens rolle i at vejlede både deres egen organisation og den bredere IT-branche mod en nødvendig forandring for at fremtidssikre virksomheder. Det handler ikke kun om at søge bæredygtig indflydelse, men også om at sikre, at kunderne kan trives i en konstant foranderlig og dynamisk verden. Resultaterne understreger vigtigheden af at omfavne bæredygtighed som en strategisk tilgang, der gavner virksomheder og det bredere økosystem.

Det er som et gigantisk virtuelt HDMI-kabel, der er spændt ud over nettet.

Tillid er en af de største udfordringer, som virksomhedsledere står over for i dag. For at få den hybride verden til at fungere, er lederne nødt til at indse, at folk arbejder lige så godt hjemmefra som på kontoret – hvis ikke bedre.

– “Arbejde er ikke længere et hvor, det er et hvad,” siger Andrew Waite Brown fra HP.

– Det betyder ikke noget, hvor du gør det, eller hvornår du gør det, så længe du gør det. Og den hybride arbejdsdag handler ikke om enten at arbejde hjemmefra eller på kontoret – det handler om fleksibilitet, at kunne gøre begge dele.

Andrew Waite Brown mener, at en kombination af kontorarbejde og hjemmearbejde fungerer bedst.

Andrew Waite Brown er salgschef for HP Anyware i Europa og kommer fra virksomheden Teradici, som HP opkøbte i 2021.
Andrew Waite Brown er salgschef for HP Anyware i Europa og kommer fra virksomheden Teradici, som HP opkøbte i 2021.

– “Jeg synes, det er rart at have en balance mellem den kreativitet, du oplever, når du interagerer med andre mennesker, og den ro, du får til mere analytisk tænkning, når du sidder og arbejder i fred,” siger han.

– “Udtrykket “at arbejde hjemmefra” er stadig ladet. “Åh, du arbejder hjemmefra?” plejede folk at sige med tydelig skepsis. “Nej, jeg arbejder,” var jeg nødt til at svare. “Jeg arbejder bare.”

Vidensarbejdere i dag tager det for givet, at de skal bruge en bærbar computer. Det er fint nok, og der findes en række gode modeller, som fungerer for de fleste – men man må ikke glemme, at de har deres begrænsninger. Hvis du har brug for ekstra computerkraft, hukommelse og et dedikeret grafikkort til opgaver inden for datavidenskab eller kreative erhverv, får du langt mere ydelse for pengene, hvis du vælger en stationær model.

Ingen data forlader virksomhedens lokaler

Og så er der sikkerhedsaspektet. Ikke alle laptops er udstyret med HP Wolf Security, og hvis du efterlader din pc på hotelværelset eller mister den i lufthavnen, kan du få et alvorligt GDPR-problem, når kundedata kommer på afveje.

Rackmonterede HP-arbejdsstationer samler støj og varmeudvikling på ét sted og kan tilgås fra hvor som helst med HP Anyware.

Heldigvis har HP en løsning, der gør det muligt for medarbejderne at arbejde lige så effektivt, uanset hvor de er, uden at data forlader virksomhedens lokaler.

Andrew Waite Brown er europæisk salgschef for HP Anyware. Det er en tjeneste, der giver brugerne mulighed for at oprette forbindelse til en stationær arbejdsstation hvor som helst i verden, fra en hvilken som helst klient/PC, og stadig have den samme brugeroplevelse, som hvis de havde maskinen lige ved siden af dem. Og her er sikkerhed altafgørende. Løsningen kræver ikke VPN, så man undgår alle de ulemper, det medfører. Login er sikret af Active Directory og multifaktorgodkendelse.

– Ingen data forlader værtscomputeren og ender på klientcomputeren,” forklarer Andrew.

Andrew har arbejdet med denne løsning i en årrække som ansat hos Teradici, og han ved præcis, hvordan den fungerer.

– “Lige siden vi skabte Teradicis PC-over-IP-løsning tilbage i 2004, har det altid handlet om at give brugerne den samme oplevelse, som hvis de sad med deres pc under skrivebordet. Den grundlæggende idé var at fokusere på billedkvalitet først, mens båndbreddebegrænsninger kom i anden række. Til sammenligning er H.264 codec designet til streaming af video, med lav båndbredde som første prioritet og billedkvalitet i anden række. H.264 er fantastisk til at sende forkomprimerede videofiler og bruges af alle de store streamingtjenester – men det, PCoIP skal gøre, er at fange pixels, komprimere dem med det samme og sende dem et andet sted hen.

– Det, HP Anyware-brugere vil opleve, er det samme, som hvis de havde deres arbejdsstation under skrivebordet, uanset om den er fem meter, fem hundrede meter eller fem tusind kilometer væk. Og det gør vi ved at se på hver eneste pixel i billedbufferen på grafikkortet. Vi analyserer, om det er tekst, video eller grafik – og så bruger vi forskellige codecs til at komprimere og sende de forskellige dele af skærmbilledet for at opnå den højest mulige kvalitet inden for de aktuelle netværksforhold. Grafik kræver ofte den mest nøjagtige farvegengivelse, mens video kræver en højere billedhastighed – og systemet optimerer i overensstemmelse hermed. Hvis du har en skærm med både video og grafik, sender HP Anyware kodningen af videodelen af skærmen til GPU’en, som bruger NVIDIA’s NVENC-encoder til at konvertere signalet til H.264-format, mens grafikken håndteres af PCoIP for at forblive tabsfri – og resultatet er, som om brugeren sad med en lokal maskine.

Arbejd på en bærbar computer, chromebook eller tablet

HP Anyware kan bruges på mange forskellige måder. Den enkleste er at installere agentsoftwaren på en stationær arbejdsstation, installere klientsoftwaren på en hvilken som helst enhed, f.eks. en almindelig kontorbærbar, en Chromebook eller en tablet, indtaste IP-adressen på den stationære maskine og komme i gang.

Du kan også oprette en gruppe af tilgængelige arbejdsstationer, så medarbejdere med lejlighedsvise præstationsbehov kan oprette forbindelse til den rigtige hardware, når de har brug for det.

Løsningen har også en avanceret administrationskonsol, som kan bruges til at administrere tusindvis af PCoIP zero-klienter. Det gør det muligt for virksomheder som Facebook at få adgang til medarbejdere over hele verden, som kan arbejde frit på centraliseret hardware, uden at følsomme data krydser grænser.

Softwaren understøtter også periferiudstyr som 3D-mus og Wacom-tablets, hvilket er vigtigt for kreative fagfolk som special effects-magerne hos Industrial Light & Magic eller animatorerne hos canadiske Atomic Cartoons. De har omkring 800 ansatte i Vancouver, 120 i Ottawa og omkring 60 i Los Angeles. De kiggede først på Teradicis PCoIP-løsning for at gøre det lettere at flytte medarbejdere rundt i landskabet, men da pandemien brød ud, var teknologien en gave fra himlen.

– “Inden for to uger havde vi 600 medarbejdere i fuld drift hjemmefra,” siger line producer Ben Bevan fra Atomic Cartoons. Og de var oppe imod stramme deadlines.

– “Vi havde forpligtet os til at levere en episode hver uge i to år, og takket være denne løsning var vi i stand til at levere det, vi skulle, uden problemer.

– “Vi satte folk op derhjemme med en zero client og en Cintiq-tegneplade,” siger Atomic Cartoons’ IT-manager Robert Crowther.

– “Da de begyndte at tegne for at øve sig, sagde de ‘wow, det er faktisk ligesom at arbejde på maskinen under skrivebordet’. Ingen anden løsning understøttede Wacom-produkterne på samme måde.

– Der er mange fordele ved at centralisere arbejdsstationerne, siger Andrew Waite Brown.

– “En af dem er støj. “Hvis du har mange arbejdsstationer i det samme rum, er der meget støj og varme. Ved at montere dem i et rack i stedet og placere dem i et dedikeret rum med ordentlig køling, forstyrrer de ikke brugerne.

HP Anyware understøtter også avanceret periferiudstyr som 3D-mus og Wacom-tablets.

Desuden gør det, at man ikke er bundet til en fast, personlig arbejdsstation, det lettere at sidde, hvor man vil, og det giver mulighed for at udnytte ressourcerne bedre.

– I stedet for at have 40 arbejdsstationer i et åbent kontorlandskab, hvor måske 20 er i brug, er det bedre at have dem i et datacenter, hvor en anden kan bruge dem.

Plan for genopretning efter katastrofe

HP Anyware sælges gennem HP’s partnerkanal som en abonnementsløsning baseret på et maksimalt antal samtidige brugere. Virksomheder behøver ikke en licens pr. medarbejder, men har en flydende model, hvor folk deler de tilgængelige forbindelser. En perfekt løsning til en hybrid hverdag.

– “Disse hybridløsninger er næsten som en levende disaster recovery-plan,” siger Andrew.

– “Før kunne folk ikke udføre deres arbejde, hvis der var en kollision på motorvejen eller en snedag, som vi plejede at have i England. Nu har du fleksibiliteten til bare at arbejde hjemmefra i stedet. Man hænger ikke fast i stive arbejdsmetoder, og man får alligevel gjort det, man skal. Det må være en klar fordel for både medarbejdere og arbejdsgivere.

Er du interesseret i at lære mere om HP Anyware? Tal med din HP-partner, eller tjek HP Anyware-siderne på HP.com.