Skip to main content

En ansvarlig og retfærdig virksomhed


Kategori:

I sin nyligt offentliggjorte bæredygtighedsrapport for 2022 bekræftede HP sin forpligtelse til at blive en mere bæredygtig og retfærdig virksomhed. HP har altid været en virksomhed, der stræber efter innovativ ekspertise og socialt ansvar. De tror på, at ved at kombinere deres teknologiske ekspertise med gode værdier, kan de gøre en positiv forskel i verden. I modsætning til de skeptikere, der sætter spørgsmålstegn ved værdien af en solid ESG-strategi (Environmental, Social & Corporate Governance), anerkender HP, at deres fortsatte succes afhænger af de samfund, de påvirker.

På grund af denne grundlæggende overbevisning er bæredygtighed ikke et separat initiativ hos HP, men en integreret del af, hvordan virksomheden fungerer. Det påvirker alt fra produktudvikling, fremstilling og distribution, tjenester og løsninger, der tilpasser sig kundernes behov, til virksomhedens investering i menneskeligt potentiale.

I løbet af det seneste år er det blevet klart, at en bæredygtig tilgang til at drive forretning er det rigtige valg, både for planeten og for virksomhedens bundlinje. I 2022 anerkendte Corporate Knights, at over 60 % af HP’s omsætning opfyldte deres standard for bæredygtig omsætning, hvilket viser, at kunderne i stigende grad foretrækker produkter og tjenester med reduceret miljøpåvirkning, hvilket igen hjælper dem med at nå deres mål for bæredygtighed.

James McCall, direktør for bæredygtighed hos HP, understreger behovet for øjeblikkelig og effektiv handling for at tackle klimaforandringerne. Selvom målet om netto-nuludledning i 2040 er prisværdigt, anerkender HP, at klimakrisen haster, og at den har vidtrækkende konsekvenser for samfund over hele verden. Derfor har virksomheden forpligtet sig til at reducere sine samlede udledninger i værdikæden med 50% inden 2030. HP’s forpligtelse til en cirkulær økonomi er lige så beslutsom og lover, at 75% af både produkter og emballage vil komme fra cirkulære ressourcer inden 2030.

Virksomhedens utrættelige indsats inden for genbrug har givet imponerende resultater, eksemplificeret ved genbrug af over 1 milliard blæk- og tonerpatroner. Mere end 90 procent af råmaterialerne bliver genbrugt i nye patroner eller doneret til andre industrier for at støtte udviklingen af innovative produkter. McCall understreger nødvendigheden af at omfavne en mere cirkulær økonomi, især i en verden, der kæmper med stigende ressourceknaphed.

Desuden fortsætter HP sin mission med at bekæmpe afskovning. Uanset om det er HP’s eget papir, som allerede er 100% ansvarligt indkøbt og tredjepartscertificeret, eller det papir, som kunderne bruger i HP’s printere, arbejder virksomheden på at modvirke afskovning fuldstændigt. Inden 2030 sigter HP mod at opnå en bemærkelsesværdig præstation ved at være skovpositiv – at sikre, at deres handlinger inden for papir bidrager til bevarelse og genopretning af skove.

HP fortsætter også sin kamp mod afskovning. Uanset om det er HP’s eget papir, som er 100% certificeret af uafhængige tredjeparter til at komme fra bæredygtige kilder, eller andet papir, som kunderne vælger at bruge i HP-printere, sigter virksomheden mod at plante mere skov, end den printer, inden 2030.

Forbindelsen mellem klimaforandringer og samfundsmæssige konsekvenser bliver stadig tydeligere. McCall forklarer: “Uanset om det er vores bestræbelser på at give medarbejderne mulighed for at deltage i bæredygtighedsprojekter, vores interne mangfoldigheds- og inklusionsprogrammer, vores samfundsprogrammer eller simpelthen klimaet – grunden til, at vi forsøger at redde planeten, er på grund af menneskene på den. Derfor er det vigtigt at holde mennesker i centrum for vores programmer for at forme den vision, vi ønsker at se, og den form for lederskab, vi ønsker at tage i branchen.”

Det er derfor, at beskyttelse af planeten og styrkelse af menneskene på den skal gå hånd i hånd.

I USA identificerede 46% af HP’s nyansatte i 2022 sig selv som etniske eller racemæssige minoriteter. HP mener, at det at hjælpe mennesker med at nå deres fulde potentiale og samtidig beskytte menneskerettighederne i forsyningskæden kan være med til at opbygge stærkere nabolag, samfund og økonomier. I hjertet af denne empowerment ligger behovet for at bygge bro over den digitale kløft. Mens den udviklede verden har travlt med at eksperimentere med generativ AI, øges risikoen for at lade milliarder af mennesker i stikken. Det er derfor, HP arbejder på at øge adgangen til teknologi og samtidig skabe kurser, læseplaner og partnerskaber, der styrker underforsynede samfund. Indtil videre har virksomheden muliggjort digital lighed for 21 millioner mennesker. Det er en firedobling siden 2021, mens målet er 150 millioner inden 2030.

Som nævnt i vores artikel om klimavenlige skoleartikler gennemførte HP for nylig en global undersøgelse blandt forældre i Indien, Mexico, Singapore, Storbritannien og USA for at finde ud af, hvordan de har det med klimaforandringer, og hvordan disse tanker påvirker deres forbrug. Undersøgelsen viste, at 91% af forældrene er bekymrede over klimakrisen – bekymringer, der ændrer deres liv og købsvaner. Mere end halvdelen (53 %) siger, at det har påvirket deres syn på at få flere børn. Desuden sagde 43% af de adspurgte, at en virksomheds miljøprofil var vigtig, når de overvejede en ny potentiel arbejdsgiver.

Ifølge undersøgelsen foretrækker flere forældre virksomheder, der aktivt bekæmper klimaforandringer. Bæredygtighed vejer tungt for næsten to tredjedele (64 %) af forældrene, når det kommer til produktvalg, mens 60 % understreger vigtigheden af bæredygtig praksis i de virksomheder, de støtter. Disse tendenser fortsætter, selv om de fleste forældre (84 %) oplever stigende leveomkostninger, og over halvdelen (57%) mener, at det vil tage tid at ændre vaner til mere miljøvenlige praksisser.

Mens forældrene gør deres egen indsats privat, anerkender de fleste også vigtigheden af virksomhedernes ansvar. Halvdelen af forældrene (51%) mener, at virksomhederne har et stort ansvar for at gøre en indsats for klimaet, og det er en del flere end den procentdel af forældrene (36 %), der tillægger kunderne det samme ansvar.

Undersøgelsen peger tydeligt på nødvendigheden af at investere i mere bæredygtig forretningspraksis, ikke kun fordi det er i overensstemmelse med etiske principper, men også fordi det fremmer opbygningen af livslange kunderelationer. I betragtning af undersøgelsens betydning fremhæver McCall dens rolle i at vejlede både deres egen organisation og den bredere IT-branche mod en nødvendig forandring for at fremtidssikre virksomheder. Det handler ikke kun om at søge bæredygtig indflydelse, men også om at sikre, at kunderne kan trives i en konstant foranderlig og dynamisk verden. Resultaterne understreger vigtigheden af at omfavne bæredygtighed som en strategisk tilgang, der gavner virksomheder og det bredere økosystem.