Skip to main content

HP Go Beyond: Bæredygtighed i DNA’et


Kategori:

Når det drejer sig om bæredygtighed, er de fleste enige om, at vi bør gøre mere. Vi har givet løfter, som vores børn er afhængige af, at vi holder. At sætte klimamål er en god start, men klimahandling forventes nu. Varige, bæredygtige forandringer skabes af de virksomheder, der tør gå videre end til at give stolte løfter, virksomheder som HP, der har været engageret i deres sociale ansvar og taget konkret handling i årtier.

Faktisk har HP haft bæredygtighed i sit DNA siden 1939. Nedenfor gennemgår vi nogle af de vigtigste punkter i HP’s lange bæredygtighedshistorie:

HP blev grundlagt af William Hewlett og David Packard i 1939. De to iværksættere havde mødt hinanden på Stanford University og fulgte professor Termans råd om at starte en virksomhed lokalt i stedet for at tage deres ekspertise med og flytte østpå. David Packards garage, hvor Bill og Dave tilbragte deres første år hos Hewlett-Packard, er blevet kendt som Silicon Valleys fødested.

Det var vigtigt for Bill & Dave at have en positiv indflydelse på samfundet, og de startede tidligt. Inden for det første år gav de deres første virksomhedsdonation til velgørenhed, til den organisation, der senere skulle blive til Silicon Valley United Way.

Efter at have vokset sig stor og succesfuld nedfældede Bill & Dave sine ledelsesprincipper på papir. Disse formaliserede virksomhedsmål omfattede at være en god samfundsborger og bidrage til det lokale miljø og de lokalsamfund, hvor de arbejdede.

De første computere blev instrueret af hulkort – og i store mængder. En HP-medarbejder ved navn Walt May tog initiativ til at oprette et genbrugsprogram for disse hulkort på virksomhedens kontor i Palo Alto.

HP var den første amerikanske virksomhed, der indførte flekstid. Det skete først på HP’s tyske fabrik i Böblingen uden for Stuttgart. I Tyskland havde begrebet flekstid udviklet sig siden 1966 og blev den nye normalitet i 1973, men i USA var det et fremmed begreb, som HP var den første til at tage til sig.

Der var ikke mange, der havde hørt om solpaneler i 1975, men et team af HP-folk tog initiativ til at udvikle og installere et sådant system på taget af virksomhedens lokaler i Sunnyvale. Det reducerede elforbruget og reducerede det miljømæssige fodaftryk, samtidig med at der blev sparet penge.

Det har altid været vigtigt for HP at støtte sine medarbejdere. I 1986 blev de den første virksomhed, der dannede en ressourcegruppe for bøsser og lesbiske medarbejdere.

Laserprinteren kom i begyndelsen af halvfemserne, og med den tonerkassette. Da så meget af printsystemet var samlet i tonerkassetten, var det næsten en selvfølge at iværksætte et program til indsamling og genbrug af delene.

At arbejde hjemmefra eller fra små satellitkontorer viste sig at være meget effektivt fra de første forsøg hos forsikringsselskaber i LA i 1960’erne – men programmerne blev altid lukket ned, når nogen i ledelsen følte, at de mistede kontrollen med deres lønninger. I 1994 var teknologien god nok til, at medarbejderne kunne arbejde både hjemme og på kontoret, og HP blev en af de første virksomheder, der aktivt opfordrede til telearbejde i stedet for at tvinge folk til at stå i kø i timevis for at komme på arbejde.

I midten af halvfemserne formaliserede HP konceptet om, at et produkts livscyklus starter med design og går gennem en række faser, før det ender med genbrug.

Med en række store internationale underleverandører så HP det som en nødvendighed at skabe en standard for, hvordan de skulle behandle deres medarbejdere. Denne standard så dagens lys i 2003.

Arbejdet med gennemsigtighed i forsyningskæden fortsatte, og i 2008 offentliggjorde HP en liste over alle sine leverandører, som den første i elektronikbranchen.

Det var en ære for HP at blive udnævnt til nummer et i Corporate Responsibility Magazine’s 100 Best Corporate Citizens i 2010. Siden da har HP vundet en række udmærkelser, herunder at blive udnævnt til America’s Most Responsible Company af Newsweek i 2020, 2021 og 2022.

I 2011 havde HP genanvendt en million tons elektroniske produkter og printertilbehør siden 1987.

HP blev den første globale it-virksomhed, der offentliggjorde sit komplette CO2-aftryk i 2013.

HP var de første til at indarbejde havplast i printertilbehør i 2017. Siden da har HP brugt mere end 1,3 millioner kg havplast i sine produkter.

I 2021 annoncerede HP et partnerskab med WWF, hvor hver side, der blev udskrevet på en HP-printer, ville hjælpe med at genoprette, beskytte og forbedre skovenes sundhed i hele verden inden 2030. Dette partnerskab er i gang og har været en stor succes.

For at redde planeten fra at drukne i plastik skal fiberbaseret, plastikfri emballage være fremtiden. HP købte Choose Packaging i Edinburgh i 2022 og ser frem til at tilbyde verden bionedbrydelig, bæredygtig emballage i de kommende år.

HP’s vision er at blive verdens mest bæredygtige og retfærdige teknologivirksomhed, og de er godt på vej. Læse mere om initiativerne her eller i HP’s bæredygtighedsrapport.