Skip to main content

Den globale fremtid for hybridarbejde


Kategori:

HP’s globale undersøgelse af hybridarbejde, Work Relationship Index, undersøger, hvor tilknyttet folk føler sig til deres job rundt om i verden, og hvordan arbejdsgivere kan reagere.

Forandringerne er tydelige over hele verden. Brugen af offentlig transport i New York og London er faldet med mere end 30 % i forhold til niveauet før pandemien. Caféer og barer i bymidten, hvor kontoransatte har tendens til at tage en kop kaffe eller en øl efter arbejde, er langt mere stille om mandagen og fredagen, hvor de fleste mennesker med hybridarbejde arbejder hjemmefra. Med færre mennesker, der vinduesshopper i deres frokostpause eller efter arbejde, er fodtrafikken nær butikker i storbyområder faldet med 20%. Derudover ser vi en genopblussen af digitale nomader, hvor fjernarbejdere migrerer til byer med lavere omkostninger og/eller mere behagelige temperaturer, fra Tirana i Albanien til Phuket i Thailand.

Det globale skift til fjernarbejde og hybridarbejde er kommet for at blive. Denne forandring har skabt et vendepunkt med konsekvenser, der rækker langt ud over arbejdsverdenen. Udtryk som den store fyring, den store omvæltning og “stille opsigelse” har fundet vej ind i ordforrådet og afslører ændringer i folks holdninger til, hvor og hvordan de arbejder. I sin hidtil største arbejdspladsundersøgelse bestilte HP en global undersøgelse af mere end 15.500 vidensarbejdere, IT-beslutningstagere og virksomhedsledere over hele verden, på tværs af en række forskellige organisationer og brancher, for bedre at forstå det menneskelige element bag disse ændringer. Ud over at se på, hvor eller hvordan folk arbejder, søger Work Relationship Index-undersøgelsen at afsløre, hvad folk tænker og føler om arbejde i dag.

Klik her for at downloade den seneste udgave af rapporten, dateret januar 2024.

Den vigtigste lektie fra undersøgelsen: Verdens forhold til arbejde er anspændt, og vi kan se virkningerne af det på alt fra produktivitet, via interpersonelle relationer, til mentalt og fysisk helbred.

Blandt de adspurgte vidensarbejdere sagde kun 27%, at de havde et sundt forhold til deres job, og 57% var enige i, at det nu er et afgørende tidspunkt at omdefinere, hvordan vi ser på arbejde.

På områder lige fra kompetenceudvikling til sundhed og velvære afslører HP’s Work Relationship Index, at der er et misforhold mellem, hvad folk verden over ønsker sig af deres arbejde, og hvad de oplever. For eksempel siger 69 % af vidensarbejderne, at det er vigtigt, at folk opmuntres til at prioritere fysisk og mental sundhed frem for arbejde, men kun 23 % af gruppen oplever dette konsekvent. 65 % af vidensarbejderne siger, at det er vigtigt at opmuntre til innovation på tværs af afdelinger, men kun 23 % føler, at de har lov til at begå fejl på arbejdet. Og måske mest bekymrende: 75% af virksomhedslederne mener, at medarbejderne stoler på deres øverste ledelse, men kun 45% af vidensarbejderne er enige. Med andre ord vil arbejdsgivere, der udviser empati, opbygger tillid og udnytter disse muligheder, være dem, der tiltrækker og fastholder de bedste talenter i de kommende år.

At give medarbejderne kontrol over deres eget liv

Ved udgangen af 2023 vil 39 % af alle vidensarbejdere i verden have hybride arbejdsordninger, med de højeste andele i engelsktalende lande og de laveste i Asien. Medarbejderne ønsker fleksibilitet med hensyn til, hvor og hvornår de arbejder, og arbejdsgivere, der giver dem det, kan opbygge loyalitet og endda forbedre produktiviteten. Mere end 80% af vidensarbejderne i HP’s undersøgelse sagde, at de var villige til at gå ned i løn for at arbejde et sted, der tilbyder den fleksibilitet, selvstændighed, forbundethed og livsbalance, de ønsker.

En af fordelene ved en hybrid arbejdsuge er, at man sparer værdifuld tid ved at undgå den daglige pendling, hvilket arbejdstagere over hele verden nævner som en af de vigtigste fordele ved at arbejde hjemmefra. Det er især vigtigt i tætbefolkede regioner som Indien, hvor arbejderne oplever nogle af de længste pendlertider i verden: to timer om dagen i gennemsnit. Muligheden for at arbejde hjemmefra giver også medarbejderne mulighed for selv at bestemme, hvordan de vil bruge deres tid, og hvor de arbejder bedst. Omkring to tredjedele af de adspurgte vidensarbejdere sagde, at det er vigtigt, at de kan vælge, hvor de vil arbejde, ud fra hvad der giver mest mening på en given dag.

Menneskelig kontakt får medarbejdere til at trives

Da pandemien var på sit højeste, indså mange medarbejdere, hvor vigtige kollegerne var for deres sociale liv. Ud over gruppeaktiviteter som fødselsdagsfester og teamfrokoster kan medarbejdere, der arbejder sammen hver dag, opbygge dybe venskaber, der forbedrer deres liv både på og uden for kontoret. Gallup-undersøgelser har vist, at det at have en nær ven på arbejdspladsen kan påvirke alt fra medarbejdertilfredshed til rentabilitet og sikkerhed. For mange hybridarbejdere er det at være sammen med kolleger en vigtig grund til at være på kontoret.

For at hjælpe med at skabe flere muligheder for socialt samvær har arbejdsgivere som HP redesignet kontorlokaler for at give mulighed for mere social interaktion, samarbejde og plads til at chatte og genoplade.

Nu er trivsel er en arbejdsprioritet

Hybridarbejde kan hjælpe folk med at være mere opmærksomme på familiemedlemmer, venner og kæledyr – alle forhold, der kan forbedre det generelle velbefindende.

Og at arbejde hjemmefra kan også afhjælpe stress for folk med personlige og familiemæssige forpligtelser, der ikke passer ind i en typisk kontorarbejdsdag. Næsten halvdelen af respondenterne på tværs af alle brancher i HP’s undersøgelse sagde, at når deres forhold til arbejdet ikke er, som de ønsker, det skal være, kan arbejdsdagen gøre dem for følelsesmæssigt eller fysisk udmattede til at udføre personlige opgaver. Og 45% af respondenterne sagde, at når de ikke har et sundt forhold til arbejdet, lider deres forhold til familie og venner.

Teknologi hjælper medarbejderne med at føle sig set og hørt, uanset hvor de er

Teknologi – både hjemme og på kontoret – er naturligvis afgørende for at gøre hybridarbejde muligt. Sikre og pålidelige internetforbindelser, bærbare computere, som medarbejderne kan tage med sig rundt, støjreducerende teknologi, der minimerer distraktioner, og mødeteknologi, der problemfrit bringer fjernarbejdere og kontorkolleger sammen, er alle must-haves for at minimere frustrationer og sikre, at medarbejderne kan være produktive, uanset hvor de er.

I HP’s undersøgelse sagde kun 25% af vidensarbejderne, at de føler sig sikre på, at deres virksomhed vil implementere de rigtige værktøjer til at understøtte hybridarbejde. Arbejdsgivere, der ser teknologi som et vigtigt middel til at forbedre medarbejderengagementet, forbedrer ikke kun arbejdsgange og produktivitet, men viser også medarbejderne, at jobtilfredshed, inklusion, empowerment og trivsel på arbejdspladsen er kerneværdier.

Empati er nøglen, nu og i fremtiden

Sammen med fleksibilitet, konnektivitet og en problemfri oplevelse mellem fjernarbejde og kontorarbejde er det tema, der gik klart igennem i HP’s undersøgelse, at de fleste mennesker søger empati fra deres arbejdsgivere.

Mens 70 % af virksomhedslederne var enige i, at følelsesmæssigt intelligent lederskab er afgørende for at komme videre, sagde 41 % af vidensarbejderne, at deres ledere ikke lever op til deres forventninger på dette område. Faktisk er empatisk lederskab så vigtigt for medarbejderne, sagde respondenterne i undersøgelsen, at de var villige til at gå op til 11% ned i løn for at arbejde et sted, der tilbyder det.

Medarbejdere over hele verden ønsker at blive inddraget, når virksomheden træffer beslutninger, der vil påvirke deres liv. De ønsker at føle sig succesfulde, både karrieremæssigt og personligt, uden at skulle ofre det ene for det andet. De ønsker ikke kun at være sig selv på arbejdspladsen, de ønsker også arbejdsgivere og ledere, der anerkender de vigtige bidrag, de yder hver dag.